Tag Archives: Mizuki Shigeru Road

Mizuki Shigeru Road Sakai Minato ตะลอนตามรอยการ์ตูน ถนนสายภูติพราย 01

Mizuki Shigeru Road

ไปเดินเล่น Mizuki Shigeru Road ถนนสายภูติพราย ที่ Sakai Minato, Tottori กันครับ จากสถานีแรก เมือง Yonago, Tottori ไปที่ Sakai Minato,Tottori มีทั้งหมด 16 สถานี แต่ละสถานีมีชื่อเล่นของตนเองตั้งตามชื่อภูติพรายในเรื่อง gegege no Kitaro หรือ ผึน้อยคิทาโร่ และทุกปีจะมีงานเทศกาลที่น่าเที่ยวหลายครั้ง ในแต่ละฤดู มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันมากๆ วันที่ตั้งใจไปปีนี้ก็มีเทศกาลพิเศษเช่นกันครับ หลังจากเดินทางไปถึงสถานี Sakai minato เราจะพบรูปปั้นภูติพราย ตัวแรก Read More …

Share
UA-45211165-1